Người Việt ưu tiên hàng Việt

Người Việt ưu tiên hàng Việt

17/09/2021, Bởi Aligro Aligro

NGƯỜI VIỆT ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT

Tự hào hàng Việt Nam: Ngành dệt may tự chủ trong khâu sản xuất

Thay vì gia công cho các doanh nghiệp khác như trước đây, ALIGRO đã chú trọng phát triển các sản phẩm may mặc Made in Việt Nam.

Viết bình luận của bạn:
Đăng ký CTV