Store 10: ALIGRO Bỉm Sơn - 21 Nguyễn Huệ - Ngọc Trạo - Bỉm Sơn - Thanh Hóa * - 023373771779

Store 11: ALIGRO Cao Thắng - 57 Cao Thắng - Thanh Hóa * 02373887979