Chuyển đổi số hay là chết

Chuyển đổi số hay là chết

17/09/2021, Bởi Aligro Aligro

NHÌN NHẬN ĐÚNG - KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG

Hiện tại đang rất nhiều Chiên Gia lên sóng nào là:

Chuyển đổi " số " hay là chết...

Công nghệ 4.0 và tư duy số...

Thế nhưng mọi người nên hiểu rằng Chuyển đổi tư duy và Chuyển đổi Số hoàn toàn khác nhau. Mỗi một DN vận hành cũng hoàn toàn khác nhau, muốn tối ưu Chuyển đổi Số phải có tầm nhìn dài hạn và nguồn lực đồi giàu...

Chuyển đổi số là đưa Công việc hàng ngày vào hệ thống, số hóa để thuận lợi trong quản trị điều hành...Còn thay đổi tư duy số là tất tần tật cho tầm nhìn tổng quát từ chiến lược đến kế hoạch để đạt được mục tiêu... không hề đơn giản bởi yếu tố con người và khả năng tài chính.

 

Aligro
Viết bình luận của bạn:
Đăng ký CTV