----Tại Thái Bình-----

Store 14: 225E, Hai Bà Trưng - Tổ 16 - Phường Lê Hồng Phong - Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0227 3835999

FB: https://www.facebook.com/ShopAligroThaiBinh

https://www.facebook.com/ĐỒNG-PHỤC-THÁI-BÌNH-108264157406536/