-------Tại Quảng Ninh -------

Store 12: A1-03.KĐT MonBay - Phường Hồng Hải - TP. Hạ Long - 0227 3835999